Pátek 26. června je pro celou řadu všech školou povinných dětí a studentů posledním dnem v letošním školním roce poznamenaným koronavirem. Vláda kvůli nekontrolovatelnému šíření nemoci od 11. března uzavřela základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy.

Ty se pak na Berounsku znovu otevřely po téměř dvou měsících. Docházka do školy ale byla založena na dobrovolnosti – rodiče tak mohli rozhodnout, zda jejich ratolest bude docházet na prezenční výuku či nikoliv – obnovena tak nebyla klasická výuka. V pátek toto „divné“ období na mnoha školách končí. Žáci základních škol obdrží vysvědčení a začnou jim oficiálně prázdniny.

Bývá to obyčejně slavnostní akt, kdy děti přebírají od své třídní učitelky vysvědčení, a to zejména pro děti v prvních třídách. Letos kvůli epidemii je vše jinak. „Předáváme vysvědčení v průběhu tohoto týdne, po skupinkách v areálu školy tak, abychom dodrželi hygienická opatření,“ sdělil Berounskému deníku Pavel Herold, ředitel Základní školy v Berouně v Preislerově ulici.

Podobná je situace i u dalších základních škol ve městě. „Ve všech základních školách je pak v pondělí a úterý vyhlášeno ředitelské volno,“ poznamenala mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

V sousedním Králově Dvoře sice děti obdrží vysvědčení už v pátek, ovšem „výuka“ tu je naplánována až do konce června. „Ovšem očekáváme slabší účast,“ podotkl Ján Petrovič, zástupce ředitele Základní školy Králův Dvůr Počaply s tím, že se předávání vysvědčení mohou zúčastnit i děti, které na prezenční výuku nedocházely. „Musí ale donést vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení (o bezinfekčnosti, pozn.red.),“ dodal Ján Petrovič.

Právě čestné prohlášení o bezinfekčnosti při hromadném předávání je jednou ze základních podmínek k uskutečnění hromadného předávání vysvědčení. Některé školy i kvůli minimalizaci možné nákazy uskuteční předání vysvědčení ve venkovních prostorách v případě příznivého počasí. Takto by měly děti obdržet vysvědčení například v Základní škole Karlštejn.

V Nižboru naopak hromadně předají dětem vysvědčení v pátek o poslední vyučovací hodině. „Vysvědčení žákům, kteří se prezenčního vyučování nezúčastnili, bude rozdáváno podle dohody s jednotlivými třídními učitelkami v individuálních časech, a to v pondělí od 12.15 do 14 hodin, v úterý pak od 11.15 do 14 hodin,“ napsala na webu školy ředitelka Ivana Vrbková.

V osovské základní škole rovněž děti obdrží vysvědčení v pátek, zároveň školu navštíví fotograf. V Tlusticích předají dětem vysvědčení také v pátek dopoledne, poté je pro ně připraven takzvaný Sportovní den zakončený obědem.

V Hýskově si ale pro vysvědčení jdou děti „až“ příští týden. Vysvědčení tu dětem rozdají 30. června. Od osmé hodiny je naplánováno hromadné rozdávání v jednotlivých třídách s tím, že děti musí mít roušku a také čestné prohlášení. „Od 8.30 se koná individuální rozdávání vysvědčení na školním dvorku, roušky a čestné prohlášení není potřeba,“ informovala ředitelka Lenka Štětková.

Základní školy v Berouně končí letošní školní rok v pátek 26. června. V pondělí a úterý vyhlásili ředitelé ředitelské volno. Vysvědčení je rozdáváno ve skupinkách, nebo na zahradách.

Kdy se kde rozdává vysvědčení?

Gymnázium Joachima Barranda Beroun - úterý 30. června
ZŠ a MŠ Králův Dvůr Počaply -  pátek 26. června, do školy děti půjdou ještě v pondělí a v úterý
ZŠ Králův Dvůr, Jungmannova - pátek 26. června během první vyučovací hodiny
ZŠ a MŠ Tlustice - pátek 26. června, na dny 29. a 30. června vyhlásil ředitel školy Karel Mužík ředitelské volno z důvodu technických úprav tříd ZŠ
ZŠ a MŠ Osov - pátek 26. června, vysvědčení může ve škole vyzvednout pověřená osoba 
ZŠ Nižbor - pátek 26. června poslední vyučovací hodinu
ZŠ Karlštejn - hromadné předávání vysvědčení se koná v pátek 26. června od 8. do 9. hodiny, a to buď ve třídě nebo na zahradě
ZŠ Zdice - školní rok bude ve škole ukončen 26. června, a to z důvodů stěhování do nové budovy základní školy
ZŠ Hýskov - v úterý 30. června, vstup povolen pouze dětem s rouškou, od 8.30 individuální předávání na školním pozemku bez roušek