„Studenti bydlí v rodinách a absolvují řadu zajímavých výletů a exkurzí. Byli jsme například v Terezíně, na Hluboké nebo v Temelíně. Ještě nás čeká prohlídka plzeňského pivovaru a ve čtvrtek se studenti budou vracet domů. Letos byl výměnný pobyt nový v tom, že němečtí studenti museli umět také anglicky, a v tomto trendu bychom chtěli rozhodně pokračovat,“ sdělila učitelka Jana Havlová.