V úvodu se ujal slova Sotirios Zavalianis, který přiznal, že kdysi, když začínal podnikat ve zdravotnictví, jeho zkušenosti z tohoto oboru byly spíše minimální. „Nicméně jsem dokázal nashromáždit kolem sebe velice schopné lidi, s nimiž jsme dali dohromady mimo jiné i tuto vizi a doufám, že do tří let by měly být všechny plány zrealizované,“ nastínil Zavalianis výhled plánované stavby.

„Během naší prohlídky mohl pan premiér vidět, že nemocnice je plně obsazená. A protože nám v posední době chybí kapacity jak v ambulantní, tak lůžkové části, přemýšleli jsme tedy jak dál. A pan Zavalianis přišel se samotným konceptem rozšíření nemocnice,“ navázal ředitel Michal Průša.

Koncept počítá s rozšířením nemocnice tak, aby se stávající zařízení rozrostlo nejen ve své kapacitě, ale aby v případě potřeby do budoucna mohla nová budova plnit funkci právě pandemické nemocnice.

„Z důvodů, že jsme v různých fázích epidemie měli problémy s tříděným pacientů, zejména těch infekčních od neinfekčních, rozhodli jsme se, že by ta nemocnice mohla být koncipována tak, aby mohla už od počátku fungovat jako samostatné a nezávislé zařízení, které by v případě nutnosti fungovalo izolovaně,“ upřesnil Průša nový koncept. Tím podle jeho slov bude zajištěn chod běžných oddělení bez nutného omezení, kterým v současnosti kvůli pandemii musí docházet.

Propůjčení personálu z okolí

V případě času pandemie by nemocnice měla dle potřeby poskytnout od 90 do 500 lůžek. Protože v současnosti zdravotnictví napříč celou republikou trpí trvalým nedostatkem personálu, to by se v případě potřeby zatím dokázalo ošetřit memorandem, které by nemocnice uzavřela s Plzeňským a Středočeským krajem. Ty by v případě nutnosti krátkodobě umožnily propůjčit personál z jiných nemocnic z okolních regionů.

Do nové nemocnice se počítá s nejmodernějším zařízením, a to jak ve sféře komunikace, tak i zdravotnické. „Například chceme zcela oddělit vzduchotechniku jednotlivých částí tak, že by ta oddělení měla podtlakovou ventilaci, aby se případně virus či bakterie mimo to oddělení nedostávaly,“ vysvětlil náměstek léčebné péče Marek Janka.

Chybět například nebude ani potrubní pošta nebo transportní roboti, kteří budou schopni přemísťovat i větší vybavení. „Jinými slovy to spektrum různých technologií, které chceme použít bude velmi široké,“ doplnil Janka a dodal, že i přesto, že je projekt již daný, přesto jej nechávají otevřený, aby jej v případě potřeby mohli upravovat.

V časech bez epidemie má nová nemocnice především rozšířit prostory stávajících nemocnice. „Pokud hovoříme o běžném provozu v čase bez pandemie, naroste především počet lůžek a tím se zvýší komfort pro pacienty. Přibydou operační sály a nové ambulance. Bude to i příležitost odborně rozšířit našich deset základních lůžkových oddělení,“ přiblížil Michal Průša.

Novou nemocnici holding Akeso postaví na vlastní náklady bez pomoci státu. „My přes 25 let fungujeme jako soukromý subjekt, který provozuje veřejnoprávní službu. To znamená, že především v posledních 12 letech pracujeme pouze s vlastními zdroji bez žádného podílu státu či Evropské unie. Čili tu nemocnici budeme stavět opět z vlastních zdrojů a za pomocí úvěru,“ vysvětli financování projektu Zavalianis, který dodal, že momentálně jednají s Evropskou centrální bankou.

Zahájení stavby do dvou měsíců

Holding už má i platné stavební povolení, do dvou měsíců se chystá stavbu zahájit a do tří let by měla být nová nemocnice hotova. Náklady jsou v současnosti odhadnuty na 2,5 miliardy korun. Nicméně Zavalianis nevyloučil, že se částka může zvýšit, ale i snížit.

Prezentaci si nenechal ujít ani premiér Andrej Babiš. „Nebudete mi věřit, jak jsem se tu ocitl. Napsala mi jedna sestřička ohledně maturit, která je studentkou střední zdravotnické školy. Na moji otázku, kde pracuje, mi odpověděla, že v této úžasné nemocnici,“ začal svoji řeč premiér Andrej Babiš a dodal, že o Sotiriosovi Zavalianisovi už předtím slyšel. Navíc zdůraznil, že ještě s bývalým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem v Česku navštívil řadu nemocnic, ale takovou péči a starostlivost o vlastní zaměstnance ještě nikdy neviděl.

„To, co tady pan Zavalianis vybudoval, z toho jsem nadšený a musím mu pogratulovat za jeho urputnost a podnikání, které je v prospěch občanů a zaměstnanců,“ nešetřil chválou premiér. Dále uznal, že by se zde i samotný stát mohl přiučit mnoha užitečnému z hlediska vize českého zdravotnictví.