Memorandum zdůrazňuje, že současná podoba zdravotnictví není dlouhodobě udržitelná. Malé nemocnice prý nemohou soutěžit na stejném trhu s těmi velkými a dotovanými. Stále se zhoršuje personální situace a projevuje se i nedostatek peněz na údržbu budov i obnovu vybavení. Současně nabídlo recept na finanční těžkosti: ať platí kraj.

Měl by prý skoncovat s dosavadní praxí, kdy se stará jen o své nemocnice a přispívat na zajišťování akutní péče dalším nemocnic na svém území. Mělo by se jednat o pravidelné provozní a investiční příspěvky na základě smluv dohromady za čtvrtmiliardu korun ročně.

Na okrese platí holding Akeso

Nekrajskými nemocnicemi jsou i Rehabilitační nemocnice Berouně a Nemocnice Hořovice. Ty se do memoranda nezapojily a mají pro to jednoduchý důvod: patří do zdravotnického holdingu Akeso a ten je finančně soběstačný – i bez podpory od Středočeského kraje.

„Svým efektivním provozem a řízením je sám schopen zajišťovat jak investice do všech svých zdravotnických zařízení, tak do neustálého zlepšování kvality a rozsahu poskytovaných zdravotních služeb,“ uvedla Petra Horáková, mluvčí Nemocnice Hořovice.

Jak ale podotkla, holding Akeso dlouhodobě usiluje o nastavení rovných podmínek financování českého zdravotnictví. „A to bez ohledu na vlastnickou strukturu konkrétního zdravotnického zařízení,“ dodala mluvčí.

Kraj s memorandem nesouhlasí

Myšlenky memoranda ale stejně zřejmě zůstanou nevyslyšeny. Vyplývá to z usnesení krajských radních. Ti totiž znění memoranda vzali na vědomí – a s požadavkem na vytvoření systému financování nemocnic, které nejsou krajské, nesouhlasí. Tím pádem ani s jeho spuštěním.

Odpověď, v níž to bude jasně zformulováno, má radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO) rozeslat do konce listopadu na radnice i na ředitelství zainteresovaných nemocnic.