Lidé z Berounska s ortopedickými a cévními problémy už nebudou muset kvůli jednoduchým operačním zákrokům do Prahy nebo jiných spádových nemocnic v okolí.

Od března budou moci po několika letech opět podstoupit zákrok v berounské nemocnice, kde byly tyto operace z hygienických důvodů v roce 2003 zakázány. V úterý byly otevřeny dva nové operační sály, jeden aseptický a druhý superaseptický, jenž bude sloužitzvláště pro ortopedické a cévní operace. „Budou tu prováděny jednodušší výkony, které nebudou potřebovat dlouhodobou hospitalizaci a současně intenzivní péči po operaci. To je největší změna oproti minulosti. Náročnější úkony se budou provádět v hořovické nemocnici,“ uvedl lékařský ředitel berounské nemocnice Jaroslav Povolný a jasně tím naznačil součinnost a vzájemnou propojenost obou nemocnic.

Otevření operačních sálů je završením jedné z řady etap revitalizace, která Nemocnici Beroun v nejbližší době čeká. Sály byly zkolaudovány již v roce 2003. Přislíbené peníze na kompletní dokončení ale nedorazily. „Byly v hrubé stavbě, nedodělané, nevybavené a nevyužité,“ uvedl Jan Calta, odborný zástupce společnosti Jessenia, která berounskou a hořovickou nemocnici v privatizaci získala. Dostavba sálů a jejich vybavení stálo 15 milionů korun. Do konce února bude zkušební provoz, naostro budou sloužit od března.