County Life Nenačovice je jediná v republice, která se zabývá ekologickým pěstováním rostlin až po konečné zpracování a prodej.


Jak pěstuje ekozemědělec?
Ekologický zemědělec neživí rostlinu, ale půdu. Ta získává přirozenou úrodnost a předává živiny rostlinám. Ekologičtí zemědělci přistupují šetrně k přírodě. Nepoužívají žádná umělá hnojiva, ani žádné herbicidy na odplevelování, ani žádné chemické pesticidy proti škůdcům. Používají pouze přírodní látky, buď kompost, nebo zelené hnojení a střídají plodiny. Na ochranu se mohou používat pouze povolené minerální látky, nebo přírodní biologické ochranné prostředky.


Patří do ekozemědělství i živočišná produkce?
V Nenačovicích se chovu zvířat nevěnujeme. I v tomto případě je třeba dodržovat určitá pravidla. Zvířata by měla mít volné ustájení a volnost výběhu. Nepoužívají se růstové hormony. Antibiotika se aplikují pouze výjimečně, nikoliv jako prevence, jak se běžně používají ve velkochovech. Pokud se například použijí antibiotika u krav, které se dojí, nesmí se mléko po určitou dobu označovat jako bio.


Jsou biopotraviny předražené?
Někdy se tvrdí že biopotraviny mají vysokou cenu, částečně je to dáno tím, že jsou mnohem náročnější na fyzickou práci, mohou mít nižší výnosy a většinou se prozatím vyrábějí v menších šaržích. Naopak je nutno dodat že konvenční (normální) potraviny mají nespravedlivě nízké ceny, které nezahrnují vliv na životní prostředí a, zdraví. Kdyby se platilo za vzniklé negativní vlivy byly by tyto potraviny pravděpodobně dražší. U biopotravin tyto negativní vlivy nejsou.


Jak dlouho působí nenačovická farma v regionu?
Farmu jsme na Berounsku založili před 16 lety. Byly bychom rádi, kdyby se k nám přidali další zemědělci. V současné době je v biopotravinách přebytek poptávky nad nabídkou. Každou druhou neděli v září pořádáme biodožínky. Lidé se na nich seznámí s nejen s biopotravinami. Součástí Biodožínek je i prezentace dalších ekologických i humanitárních oraganizací. Nechybí akce pro děti. Výrobky ekofarmy je možné zakoupit přímo v pekárně, obchodech i restauracích firmy. V loňském roce získali Nenačovičtí ocenění ekologického zemědělce roku.