Seznam přijatých a nepřijatých žáků střední školy začaly zveřejňovat až od 28. dubna. Systém jednotných přijímacích zkoušek, které zpracovává společnost Cermat, sklízí kritiku od žáků, rodičů, ale i ředitelů škol. A to nejen kvůli termínům.

Žloutenka - nemoc špinavých rukou (ilustrační foto)
Žloutenka ve Slaném opět udeřila, objevila se v obchoďáku


„Je to pro mě především velmi zdlouhavý proces, který navíc postrádá logiku. Testy byly stejné pro všechny typy škol, tedy je jedno, jestli se dítě hlásilo na gymnázium nebo třeba na zdravotní sestřičku," říká na adresu jednotných přijímacích zkoušek Jana Pavlíková, maminka patnáctileté Kláry. Její dcera se přitom dostala do velmi svízelné situace.


„Bohužel si dcera vybrala dva obory, které nakonec pro malý zájem v příštím školním roce neotevřou. Takže Klára sice udělala přijímací zkoušky, ale je jí to teď k ničemu. Jsme z toho celá rodina na nervy, nevíme, co bude dál," stěžuje si maminka Kláry.

Hrnčířské trhy v Berouně
Jubilejní hrnčířské trhy uzavřou Husovo náměstí

Sama teď s dcerou vyjednává prý s vedením školy, zda bude u nich volné místo v jiném maturitním oboru, kam by Klára mohla nastoupit. Deváťáci a jejich rodiče, kteří se dostali do podobné situace jako rodina Pavlíkových, si budou muset vybírat ze škol, kde se po dvou přijímacích zkouškách nepodařilo naplnit počet přijímaných dětí. Výběr už ale bude samozřejmě značně zúžený a je možné, že už si dítě nebude moci zvolit obor, který by chtělo studovat.

CHKO Brdy - rozvodněný Třítrubecký potok.
Autobus do Brd vyjíždí už v sobotu

„Nejhorší ze všeho je to čekání. Dcera se na první vybranou školu nedostala, takže teď podáváme odvolání a budeme doufat, že to vyjde. Je to ale všechno na dlouhé lokte. Podobnou situaci jsme doma řešili před čtyřmi lety s mým synem. To ale nebyly přijímačky, bral se jen průměr známek za vysvědčení. Syn zůstal pod čarou, ale podali jsme odvolání. Byla to pak jen otázka dní a bylo vše vyřešeno. Tohle několikatýdenní čekání od prvních přijímaček nás ničí," reaguje na systém jednotných přijímacích zkoušek další rozzlobený rodič.

Lenka Šlégrová, psycholožka z Pedagogicko- psychologické poradny v Rakovníku.
Při neúspěchu může dítěti pomoci rodina, obrátit se ale mohou i na odborníka

Ale kritika je slyšet i od vedení střeních škol. Petr Dostál, zástupce ředitele Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, se například obával i úrovně a obtížnosti zkoušek. „Osobně bych preferoval spíš zkoušku SCIO, která fungovala, ta ale byla těžší a vsázela na jinou strategii," vysvětlil před časem Deníku Petr Dostál.

Co teď školáky čeká dál…
* Přijatí uchazeči musí předat do školy tzv. zápisové lístky, a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí podle § 60g odst.6) z. č. 561/2004 Sb.

* Školy, na kterých žáci nebyli úspěšní, pošlou zákonným zástupcům informaci o nepřijetí poštou. Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů si mohou na některých školách vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně. Informace najdou na webových stránkách jednotlivých škol.

* Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat odvolání písemnou formou (datum odvolání nemůže předcházet datu doručení rozhodnutí o nepřijetí) ve lhůtě 3 pracovních dnů podle § 60e odst. 3) z. č.561/2004 Sb. Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů, kteří si rozhodnutí vyzvednou osobně, mohou podat odvolání ihned na místě.

* Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a tomu se také adresuje a podává se u ředitele střední školy, která rozhodnutí vydala. Rozhoduje se ve smyslu §81 – §93 z. č. 500/2004 Sb.- Správní řád. (převzato: gymberoun.cz)