Akce se koná v rámci projektu Ministerstva životního prostředí České republiky „Žijme s přírodou“.

Na projektu se podílejí i rezortní organizace ministerstva ke kterým patří Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras. Ta uspořádala ve spolupráci s Lomy Mořina lákavou akci – prohlídku štol vedoucích k lomu Malá Amerika. Tyto štoly jsou běžně nepřístupné. Koná se v areálu závodu lomů Mořina v neděli dne 12. června od 10 do 15 hodin.