„Mohli jsme tak navázat na předchozí úpravy, při kterých byly zateplené výplně a opravená střecha. Pokračovali jsme zateplením fasády. Navíc jsme vyměnili zdroj vytápění. Starý nevyhovující kotel jsme nahradili kotlem s dávkováním paliva na černé uhlí," konstatoval starosta Neumětel Luděk Kuniak s tím, že došlo i k výměně rozvodů topení v základní škole.

Neumětelští se nespoléhají pouze na dotační podporu. Řadu úprav financovali z prostředků obce. Zajistili například rekonstrukci toalet a umývárnu mateřské školy. Dále vyměnili ve škole i školce koberce a lina a došlo i na výmalbu.

Bezpečnost dětí
Zástupci obce dbají i na bezpečnost školáků. Proto je v současné době ve výrobě zábradlí, které v dubnu umístí před školu.
Budova školy a školky není jediným místem, na které se Neumětelští zaměřili. Požádali o dotaci na obnovu Velkého rybníka. Navíc hodlají pokračovat v již zmíněném snižování energetické náročnosti budov. Teď má přijít na řadu Kulturní dům, tuto akci také podpoří dotace.

Tak jako ostatní obce, i Neumětely se potýkají s některými problémy. V Neumětelích se jedná o kanalizaci. Ta je nyní zavedená v polovině obce, další části se snaží zástupci obce odkanalizovat postupně. Nyní přijde na řadu lokalita Na Bráně, kde se část lidí kanalizace opět dočká. Napomohl k tomu příspěvek z fondu Středočeského kraje. Neumětelští věří, že budou moci na dokončení kanalizace využít i další dotační tituly.

Likvidace skládky
Jeden problém se jim podařilo už úspěšně vyřešit, a to černou skládku. Ta měla být původně úložištěm bioodpadů. Skládka zabírala plochu téměř jednoho hektaru, na její likvidaci se podílela i Agrona Rpety.
V plánu je i úprava komunikací. A nejen to. Neumětelští by rádi dotacemi podpořili nejen úpravu prašné části centra obce, ale i vybudování odpočinkového místa pro cyklisty, kteří si přijeli prohlédnout pomník Šemíka.