O myšlence stavby vodovodního přivaděče do obce se původně uvažovalo už před dvanácti lety. Tehdy ale Neumětely ještě netrápila suchá období tak, jak tomu bylo v posledních letech, kdy byly domácnosti prakticky na suchu. V obci tak byli nuceni myšlenku na získání zdroje pitné vody oprášit a dát věci do pohybu.

Samotné dílo, jehož náklady se odhadovaly na více než 70 milionů korun, má za úkol přivést vodu od obce Lhotka, kde bude nový přivaděč napojen na tamní skupinový vodovod. Vzhledem k finančnímu rozsahu celého projektu se Neumětely musely postupně přizpůsobovat situaci a hlavně spoléhat na dotace.

Ilustrační foto.
Nemocnice dohání skluz. Nejdéle pacienti čekají na operaci kloubů

„Před rokem a půl byla vypsána dotace na vypracování projektové dokumentace, kterou jsme nechtěli promeškat. Společně se zastupiteli jsme tomu dali prioritu, protože voda se stává stále více strategickou surovinou. Podkladem pro podání bylo pořízení projektové dokumentace, získání stavebního povolení a mít vysoutěženého dodavatele stavby. Veškeré tyto činnosti byly uznatelnými náklady dotace a celkově dosáhly hodnoty více než 1,7 milionu korun. Nakonec se nám podařilo získat devadesáti procentní dotaci ze Státního fondu životního prostředí,“ vysvětluje starosta Luděk Kuniak.

Povolení ke stavbě

Dokumentace pro vydání stavebního povolení byla dokončena před koncem loňského roku a průběžně následovala náročná vyjednávání s majiteli pozemků, přes které přivaděč povede. Nato hořovický stavební úřad udělil povolení ke stavbě v červnu tohoto roku. Současně také probíhalo otevřené podlimitní výběrové řízení na dodavatele díla. Smlouva byla nakonec podepsána poslední prázdninový den se společností ZEPRIS s.r.o., která byla vybrána z pěti zájemců.

„Cena celého díla vyjde na 68,7 milionu korun bez daně a v pondělí 19. září jsme podepsali smlouvu na podání žádosti o dotaci na stavbu,“ dodává Kuniak s tím, že v případě jejího obdržení by mohlo být staveniště předáno firmě ještě letos. Celková doba stavby včetně jednotlivých přípojek se odhaduje na dva roky. Nicméně úhrnné náklady jsou tak vysoké, že i přes získání dotace si bude obec s ročním rozpočtem 14 milionů korun muset vzít úvěr.

Studentky a student střední pedagogické školy v Berouně vylepšují podchod na Závodí
Foto: Zanedbaný podchod prokoukne. Vymalují ho studenti a berounský výtvarník

Trasa vodovodu povede ze Lhotky přes obec Radouš, která je součástí města Hostomice. Zde se tedy využije část infrastruktury Radouše. Situace tak nabídla příležitost k užší spolupráci mezi Neumětely a městem Hostomice, které se v poslední době taktéž potýká s nedostatkem vody. V obci Radouš tímto vznikne pro Hostomice a jejich přidružené obce nové napojení vody.

„V Hostomicích nám hlavně vyšli vstříc ohledně zkušeností s vodovodní infrastrukturou a následně i co se týče věcných břemen. Tady městu musíme poděkovat, že nám umožní bezplatně vést hlavní řad vodovodu přes jejich pozemky. Následně jsme se zatím ústně dohodli na finanční spoluúčasti na výstavbě vodojemu a přivaděči ze Lhotky do Radouše,“ uzavřel Kuniak.