V Neumětelích se právě pustili do druhé části první etapy odkanalizování obce. „Vždy se najdou lidé, kteří potřebu kanalizace chápou. Těch je v Neumětelích naprostá většina. Někteří však připojení předem odmítají,“ líčí starosta. Domnívá se, že lidem chybí především informace. „Chceme výhody splaškové kanalizace vysvětlit. Na čtvrtek 29. května jsme pozvali do sálu místního kulturního domu odborníky. Navštíví nás nejen projektanti, ali i zástupce dodavatele. Vysvětlí našim občanům jejich práva, povinnosti i finanční náklady a návratnost objasní lépe než my,“ dodává starosta Neumětel.
Přípravy pro odkanalizování Neumětel začaly už před čtyřmi lety. Projekt je rozdělen do dvou etap. „Spoustu času zabere administrativa. Vloni nám byla přidělena dotace pro první etapu. Získali jsme 16 miliónů korun. Spoluúčast Neumětel dosahuje při této etapě přibližně 8 miliónů korun,“ upřesnil Josef Paul. „Náklady na druhou etapu se budou pohybovat do 20 miliónů korun,“ odhaduje starosta.
Terén obce umožňuje v převážné části stavbu gravitační kanalizace. Ne všechny. Přípojky se neobejdou bez komplikací. “Nevyřešené jsou ke dvěma domům z celkových dvou set. Prozatím jsme nezískali souhlas majitelů sousedních pozemků s uložením věcného břemene. Nesouhlasí s tím, aby na jejich pozemku byla umístěna přípojka na hlavní řad,“ vysvětluje Josef Paul.
Neumětelským se nepodařil původní záměr společné výstavby vodovodu a kanalizace. „Při stavbě splaškové kanalizace jsme chtěli přidat do výkopů i vodovod. Pro nevyřešení souhlasu vlastníka s napojením na vodovodní přivaděč nebyl projekt prozatím realizován. Důvodem byla nedostatečnost Želivky. Ta už není schopna další zátěže,“ popisuje starosta Neumětel.
Neumětelští se obávají nedostatku vody. „Výhled není nijak příznivý. Za posledních třicet let došlo k poklesu srážkovosti o dvacet procent,“ vysvětluje Josef Paul. Podle něj není úbytek vody jediným důvodem ke stavbě vodovodu. V obci a okolí dochází k poškozování spodních vod. „Děje se tak i kvůli neukázněnosti části místních obyvatel, kteří nemají kvalitní septiky, nebo občas vypouští fekálie na své, nebo sousední pozemky ,“ nesouhlasí starosta s přístupem některých občanů. „Na kvalitu vody má i nedaleká výkrmna prasat. Upozornili jsme tuto společnost na nadměrné vyvážení kejdy do půdy v okolí Neumětel,“ uvádí starosta Neumětel. „Zástupci Agropodniku Beroun nás ujistili, že kejda se nebude vyvážet do blízkosti pramenišť. Vozy nekontrolujeme. Prameny jsou ve třech až třech a půl metrech, vyvážení kejdy do blízkosti Neumětel vliv na kvalitu vody má,“ doplnil Paul.
Pracovníci Agropodniku Beroun jsou však jiného názoru. „Rozvážíme přesně podle kejdového plánu. Jsou stanovené pozemky, na které je povoleno vyvážet fekálie. Některá místa byla však z rozvozu vyřazena,“ uvádí vedoucí střediska živočišné výroby Housina Agropodniku Beroun Vít Vojtíšek. „Kejda je půl roku skladovaná, kvašená, snižuje se obsah amoniaku. Nedomnívám se, že rozvoz kejdy snižuje kvalitu vody,“ uzavřel Vít Vojtíšek.