Vybudováním výtahu tak bude umožněn bezbariérový přístup do všech vstupních prostor obecního úřadu osobám se sníženou schopností pohyblivosti a orientace. Přivítají ho také starší občané.

Výtah vyveze návštěvníky obecního úřadu do prvního i druhého podlaží. Jeho nosnost bude 500 kilo a najednou vyveze šest lidí.
Předpokládaná maximální výše realizačních nákladů je podle stanoviska obce 1,4 milionu korun. Předpokládaná realizace této investiční akce je naplánována na třetí čtvrtletí letošního roku.

V současné době obec zadala výzvu k podání nabídky. Lhůta pro podávání nabídek pro firmy končí v pátek 26. února, kdy budou otevřeny všechny podané obálky. Výhercem bude firmy, která obci Nižbor nabídne nejnižší cenu.