Své kandidáty můžete navrhovat až do konce měsíce června a to nejen jednotlivce, ale i kolektivy. Podmínkou je, aby navrhovaní či jejich skutky měli přímý vztah k městu Berounu. V návrhu je potřeba uvést zdůvodnění zásluh, kvůli kterým je na Cenu města Beroun nominujete. Formulář najdete na webových stránkách města Beroun.

Konečné slovo ve jmenování letošních laureátů bude mít městská rada a následně městské zastupitelstvo. Ceny pak budou udíleny jako tradičně na slavnostním večeru u příležitosti vzniku samostatného Československa.

Připomeňme, že cenu již získali Vladimír Izbický za organizaci Hrnčířských trhů, pěvecký soubor Slavoš, bývalá ředitelka berounského muzea Jana Čapková a malíř Karel Souček.