V Králově Dvoře je poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 700 korun splatný vždy do konce května. V případě, že ho lidé neuhradí včas, nebo ve správné výši vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Městský úřad neplatičům nejprve zasílá upomínky bez pokuty, pak upozornění. Až do konce roku mohou lidé s trvalým pobytem v Králově Dvoře zaplatit poplatek bez pokuty. V případě, že někdo nezaplatí poplatek ani do konce letošního roku, bude mu v lednu vyměřen poplatek až ve výši trojnásobku. Tuto možnost dává městu obecně závazná vyhláška. Když ani to nezabere, přijdou po roce a půl na řadu právníci, kteří poplatek začnou po neplatičích vymáhat.

„Před několika lety jsme v Králově Dvoře měli hodně neplatičů. Díky tomu, že jsme začali poplatky vymáhat od lidí prostřednictvím právní kanceláře, jejich počet se výrazně zmenšil. Byly i případy, že lidem byla nařízena exekuce a nebo museli místo pár stokorun zaplatit tisíce,“ vysvětlil starosta Králova Dvora Petr Vychodil s tím, že v současné době má město tři druhy neplatičů. „Jsou to lidé, kteří poplatek prostě jen zapomenou zaplatit a po upomínce ho zaplatí. Pak jsou to lidé, kteří neplatí vůbec nic. K nim patří i ti, co mají trvalý pobyt přihlášený na městské radnici. Z nich poplatek prostě nedostaneme. Ať jsou to lidé zcela bez majetku, nebo ti, co majetek mají, ale převedli ho na někoho jiného. Třetí skupina jsou lidé, kteří se odstěhují a nezruší si trvalé bydliště. My je samozřejmě o nezaplacení poplatku informujeme, ale trvá nějakou dobu, než zjistíme, že už na trvalé adrese nebydlí. Proto také neplatiče předáváme právní kanceláři, se kterou máme smlouvu, až po roce a půl,“ upozornil starosta Králova Dvora. Město má 9205 poplatníků a k 24. červenci eviduje na poplatku za svoz komunálního odpadu dlužnou částku ve výši 934 800 korun.

V Hořovicích podle vyjádření místostarosty města Ondřeje Vaculíka problémy s neplatiči poplatku za odpad nemají. „My jich mámo velmi málo. Lidé platí a ti, co nezaplatí, tak dostanou upomínku a poplatek pak zaplatí. V radě města jsme zatím žádné vážné případy neplatičů neřešili,“ vysvětlil Ondřej Vaculík.

V Berouně by se letos měla za komunální odpad vybrat částka ve výši 14 milionů. K 30. červnu město vybralo od lidí částku 13,17 milionů korun, což je 94 procent. „ Stále ještě neskončila devadesátidenní lhůta pro zaplacení poplatků stanovená v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2018 o místních poplatcích. Během ní je možné uhradit poplatek bez sankce. Po uplynutí této doby bude účtován poplatek ve dvojnásobné výši,“ uvedla tisková mluvčí Berouna Jitka Soukupová.

V Berouně platí lidé částku 700 korun. Neuhrazené poplatky si město vymáhá převážně samo. Těch nevymahatelných pohledávek jsou zhruba dvě až tři procenta.

„Dříve za neplatiče poplatku za komunální odpad zodpovídala Společenství vlastníků bytových jednotek a musela to za ně uhradit. Poctiví dopláceli na ty špatné. Teď je to naštěstí už jinak a za poplatky si zodpovídá každý člověk sám,“ uvedla Marta Kohoutová z Berouna.

Ve Zdicích by měly poplatek za svoz komunálního odpadu zaplatit zhruba čtyři tisíce lidí. „Z nich jich tak procento nezaplatí. Zhruba tři sta jich nezaplatí proto, že zapomenou a ty zaplatí poplatek na upomínku. Ze zbylé stovky lidí se snažíme poplatek nějak dostat a notorické neplatiče zhruba po roce a půl předáme právníkům,“ vysvětlil starosta Zdic Antonín Sklenář.

Beroun - poplatek 700 korun. Do konce srpna bez sankcí. Pak dvojnásobek. Pohledávky si město vymáhá samo
Králův Dvůr - poplatek 700 korun. Do konce roku bez pokuty. Od ledna až trojnásobek poplatku. Po roce a půl předá neplatiče právní kanceláři
Hořovice - poplatek 500 korun. Na upomínky většinou všichni zaplatí. Když ne, může jim město vyměřit až trojnásobek poplatku.
Zdice - poplatek 650 korun. Nejprve upomínka. V případě, že nezaplatí mohou dostat až trojnásobek poplatku. Po roce a půl předává notorické neplatiče právníkům.