Za lávkou pro pěší a cyklisty změní břeh potoka z pravého na levý, tak se cyklisté dostanou až do Praskoles. Kolem Jitřenky bude cyklostezka pokračovat pod viadukt 
a odtud až do Bavoryně. „Na konci této obce naváže na zdickou cyklostezku, která vede až do Prahy,“ říká místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík s tím, že tak dojde konečně k propojení, které cyklistům dosud chybělo.

O dotaci na tuto akci požádá Mikroregion Hořovicko, a to především proto, že do projektu je zapojeno více obcí.

A kdy se na stezku vypraví první cyklisté? „To zatím nejsme schopni říci. Nyní je předjednaný výkup pozemků. Kdy se to povede, to je otázka majetkoprávních vztahů,“ sdělil místostarosta. Zástupci Hořovic nepředpokládají, že by v této souvislosti vznikly problémy. Těm se projekt ale zcela nevyhnul. Problémy s pozemky řešili zástupci obcí Kotopek a Rpet. Někteří lidé se postavili proti a musela být vytvořená náhradní trasa.

Cyklostezka se nemusí budovat celá, zcela od základu se postaví do Praskoles. Dál půjde o značení stávající komunikace.