Vedení města má aktuálně zpracovanou návrhovou část. „V tuto chvíli je ještě předčasné hovořit o tom, které navržené aktivity se nakonec budou realizovat a kdy, kolik prostředků bude nutné vynaložit z městského rozpočtu,“ odpověděla tisková mluvčí radnice na otázku, zda jsou nějaké finanční odhady, kolik bude realizace nové koncepce stát.

Podle jejích slov bude radnice usilovat i o získání jiných zdrojů financování, pokud se taková možnost naskytne. „Nyní teprve bude koncepce veřejně projednána, a to ve středu 26. února od 16 hodin v Kulturním domě Plzeňka. Od výsledku se pak odvinou další kroky,“ podotkla.

Nová dopravní koncepce počítá s celkovou mobilitou ve městě; zahrnuje všechny typy přepravy lidí. „Je zde například navrženo nové vedení linek MHD tak, aby obsluhovaly novou zástavbu, součástí jsou i školní autobusy, díky nimž by bylo možné snížit dopravní zátěž v okolí škol a v centru města,“ vysvětlila Jitka Soukupová.

V návrhu koncepce jsou uvedena problematická a konfliktní místa z hlediska bezpečnosti provozu a navržena možná řešení, jedná se například o vhodné situování přechodů pro pěší. „Řeší se zde, které přechody jsou vhodné a které by bylo naopak z hlediska bezpečnosti žádoucí přesunout,“ vysvětlila tisková mluvčí. Pozornost experti věnují také rozvoji veřejné dopravy, zejména cyklodopravy, ti navrhli nové cyklotrasy pro jednodušší cestování po městě.

Novou koncepci dopravy vytvářela pracovní skupina, ve které byli odborníci ze všech profesí týkající se oblasti dopravy, včetně policie. „Výsledky všech jednání byly průběžně zveřejňovány na webu, bylo možné si je stáhnout a připomínkovat je. Podle počtu stažení zveřejněných výstupů z jednání pracovní skupiny lze říct, že zájem byl poměrně velký, většina připomínek však přicházela od zástupců policie, od zastupitelů a dopravních odborníků,“ okomentovala zájem veřejnosti Jitka Soukupová.

Běžní obyvatelé města ale neměli příliš zájem, aby se k novému směřování dopravy ve městě vyjadřovali. „Připomínek samotné veřejnosti jsme zaznamenali minimum,“ dodala mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.