Tato stezka je jednou z tras, kterou propaguje ve své nové iniciativě Pojďte s námi do přírody ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Iniciativa nabízí tipy na výlety po zajímavých místech v Česku, zejména pak v chráněných krajinných oblastech.

„Stezka má celkem třináct zastavení, čtyři klasické velké informační panely a devět malých kovových, které jsou netradičně umístěny na solitérních kamenech. Nechtěli jsme totiž zasahovat do kouzla zdejší nezastavěné krajiny. Malé tabule se věnují především brdské přírodě, velké najdete na místech, kde dříve stávaly vesnice Padrť, Přední a Zadní Záběhlá a Kolvín,“ vysvětluje vedoucí CHKO Brdy Bohumil Fišer.

K bližším informacím se dostanou návštěvníci přes QR kódy

Panely i tabule jsou doplněné QR kódy, pod kterými se skrývají další rozšiřující informace ke každému tématu, například kroniky zaniklých obcí. Protože Brdy jsou odlehlou a členitou krajinou, může se stát, že signál mobilních operátorů potřebný k zobrazení obsahu QR kódů nebude u všech zastavení k dispozici.

„Mnohdy ale stačí po načtení QR kódu popojít pár kroků a obsah se zobrazí. V obzvláště nepříznivých podmínkách lze QR načíst do svého mobilního zařízení a obsah prohlédnout doma,“ dodává Karolína Šůlová z Oddělení práce s veřejností Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Jednotlivá zastavení stezky je možné procházet v libovolném pořadí, návštěvníci si mohou sami vybrat, kde na stezku nastoupí a kolik zastavení si prohlédnou.

Samotné zaniklé obce připomínají i nově vysazené lípy. Celkem jde o šest lip srdčitých. Ty zasadili pracovníci Vojenských lesů a statků ČR z prostředků Programu péče o krajinu v místech na místech, kde obce stávaly.

Kromě propagace zajímavých míst v Brdech je součástí iniciativy i důraz na dodržování zásad ohleduplnosti k přírodě. Turisté budou mimo jiné nabádáni, aby neničili okolí, netrhali květiny a nezabíjeli nic živého, aby respektovali omezení v chráněném území, nenechávali po sobě stopy ani odpadky.

Naučná stezka okolím Padrťských rybníků, která naplňuje interpretační plán CHKO Brdy, byla vytvořena AOPK ČR, Správou CHKO Brdy a dalšími spolupracujícími subjekty a organizacemi z okolí Brd.