„Budou úpravy pokračovat i v jarních měsících, nebo jsou již ukončené a současný vzhled centra města je konečný?" ptají se místní i lidé, kteří do města přijíždějí za prací či nákupy.

I když byla úprava centra města Hořovice ukončená na sklonku loňského roku, jeho nový vzhled se projeví až v jarních měsících. „Konečná podoba bude zřejmá až v době vegetačního období, přibližně 
v květnu," upřesnili zástupci technického a dopravního odboru Městského úřadu Hořovice.

A z jakého důvodu zástupci města připravili projekt obnovy veřejné zeleně Palackého náměstí? Především reagovali na připomínky občanů, kteří dlouhodobě upozorňují na neutěšený stav náměstí kvůli dopravě. Navrhovali vylepšit prostředí alespoň okrasnými keři.

Zástupci města Hořovice připravili projekt na obnovu zeleně na Palackého náměstí a zároveň požádali o dotační podporu. Byli úspěšní. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství dotací ve výši 535 872 korun. Celkové náklady projektu obnovy zeleně dosáhly 589 932 korun. Spoluúčast města je tak několik desítek tisíc korun.

Za uvedené finanční prostředky bylo možné upravit terén, založily se nové travnaté plochy, doplnily liniové porosty květin. Nevhodné dřeviny a keře byly odstraněny a následně nahrazeny novou výsadbou. Celkem bylo vysázeno třicet nových stromů. 

Najít vhodnou variantu úpravy zeleně na Palackého náměstí, která by vyhovovala obyvatelům města i architektům, kteří v mnoha případech doporučují širší kácení stromů, nebylo jednoduché.

„Měli jsme studii od renomovaného architekta, ale domnívali jsme se, že by byla pro společnost nepřijatelná. Je to věčný spor společnosti, která má svou představu, ale odmítá to, aby bylo něco udělané z odborného hlediska a podle moderních koncepcí náměstí. Přidrželi jsme se tradic a ponechali jsme to tak, jak lidem i nám, vyhovuje. Projekt jsme nechali upravit tak, aby se příliš mnoho stromů nekácelo," vysvětlil ještě před zahájením úprav tehdejší starosta Hořovic Ondřej Vaculík. „Razantní proměnu jsme nechtěli," konstatoval Ondřej Vaculík, který nyní zastává pozici místostarosty.