Co je nyní třeba sledovat, jsou vhodné dotační tituly. Město také musí splňovat jejich podmínky. O tom, že to tak vždy nemusí být, se jeho zástupci přesvědčili při snaze získat dotaci na úpravu autobusové nádraží.

Na akci s názvem Dopravní terminál se jim totiž dotaci získat nepodařilo, projekt nevyhovoval finančně. Dotace v tomto případě podporovala akce od pěti milionů, ta hostomická byla levnější. Rozšiřování projektu by pro Hostomice bylo neefektivní.

Mezi další projekty, které Hostomičtí v současné době plánují, patří oprava hřbitovní zdi. Zástupci města se domnívají, že hřbitov je vizitka každé obce. Její úprava by mohla přijít na řadu v době, kdy bude dokončená výstavba vodovodu a kanalizace. Hostomičtí by navíc rádi opravili kapličku v obci Lštěň.

V plánu je i oprava rybníka Hražba v Bezdědicích. A to na doporučení vodě právního úřadu. Hráz je ve špatném stavu, při povodních se musí rybník vypouštět, hrozí prolomení hráze a vyplavení obce Radouš.

Půjde o náročnou akci, a to především po finanční stránce. V současné době se připravuje projekt, i v tomto případě Hostomičtí požádají o dotační podporu.