„Gabionové stěny budou postaveny na zatravněných plochách na obou odpočívkách přiléhajících k dálnici a budou vedeny v souběhu s ní. Pravostranná bude dlouhá 230 metrů a levostranná bude mít délku 236 metrů. Obě zdi jsou navrženy na výšku 2,5 metrů nad hranou vozovky a jejich šířka bude 1 metr,“ popsal rozměry a umístění protihlukových zdí mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martin Buček.

S výstavbou zdí se také provede odvodnění základové spáry a s pomocí chodníku se zpřístupní hláska SOS. Dále se uskuteční osazení nových tlumičů nárazu a výměna svodidel podél vzniklých zdí. „Počítá též se s vegetační úpravou v podobě výsadby popínavých rostlin u obou zdí a osetí dotčených zelených ploch,“ doplnil Buček.

ŘSD plánuje stavbu zahájit začátkem dubna tohoto toku s minimálním omezením dálničního provozu. „Po dobu asi jednoho týdnu se uzavře odstavný pruh v místě stavby každé z odpočívek. Na samotných odpočívkách bude omezena jen levá průjezdná komunikace, která bude sloužit jako prostor stavby,“ dodal mluvčí.

Zdi postaví společnost ALGON, a. s. a náklady jsou odhadnuty na 15,99 milionů korun bez DPH.