„Projektant byl obeznámen s tím, že podloží, které je pod plochou autobusového nádraží, je neúnosné. Vzniklo totiž navážkou do bývalé rokle. Projektant však nezahrnul tuto záležitost do rozpočtu," uvedl k problému starosta Hořovic Ondřej Vaculík. Jak dále uvedl, původní autobusové nádraží bylo vytvořené plochou z panelů. Právě panely zabezpečovaly stabilitu, každý panel mohl zároveň i klesnout a nic se nestalo.

S nedostatkem se Hořovičtí obrátí na projektanta. „Odešleme mu reklamační dopis s dotazem, do jaké míry se hodlá podílet na zvýšených nákladech," konstatoval starosta Ondřej Vaculík.

Starosta ale zároveň dodává, že celková spolupráce s projektantem je velmi dobrá. Vycházel z dokumentace o sítích, která v některých případech neodpovídala skutečnosti. „Nakonec se ukázalo, že zde byla například uvedená kanalizace, která ve skutečnosti neexistovala. Projektant v těchto případech operativně a pružně reagoval a určité věci přepracoval a doplnil. V žádném případě ho nepovažujeme za člověka, který by nebyl odpovědný," upozornil starosta Hořovic.

Problémy se statickou únosností zvyšují náklady na rekonstrukci autobusového nádraží přibližně o sedm set tisíc korun s DPH. Hořovičtí mají pro další navýšení rekonstrukce v rezervě ještě dvě stě tisíc korun.

Projekt vznikal před několika lety, kdy město žádalo poprvé o dotaci, v níž neuspělo. Stalo se tak v době minulého volebního období. Projekt se následně musel změnit, změnily se totiž podmínky pro získání dotace.

Důvodů, proč nebude původně plánovaný termín dokončení nového autobusového nádraží na hořovickém náměstí Boženy Němcové, je víc. Komplikací, která však náklady nenavýšila, je i to, že napojení kanalizace mělo být v hloubce osmi metrů. Ukázalo se však, že se jedná o jedenáct metrů. Na to je potřeba odlišná technika. „Původně jsme si mysleli, že ukončíme koncem srpna. V současné době termín směřujeme na polovinu října," uzavřel starosta města Ondřej Vaculík.

Náklady:

Původní cena současného projektu:
36 milionů korun
Cena, která vzešla z výběrového řízení:
20 milionů korun
Přeložky sítí:
do 2 milionů korun
Navýšení:
1 milion korun