Byla mezi nimi i Markéta Kopečná. „Docházím sem už dvacet let. Jsem spokojená nejen s nabídkou titulů, ale i s tím, že se knihovna rozvíjí,“ prohlásila čtenářka, která tak ocenila, že Komárovští získali pro knihovnu dotaci. Za získané peníze nakoupili dětský nábytek, čtečky, tablety a rozšířili počet polic. „Je to moderní, je znát pokrok,“ dodává obyvatelka Komárova a pokládá přečtené knihy na pult.

Jak uvedly zástupkyně komárovské knihovny, čtečky a tablety využijí především mladí. „Mohou se zde připojit například i k internetu,“ sdělila vedoucí komárovské knihovny Jitka Prokopová.

V současné době tato knihovna nabízí 32 tisíc knih. „Bylo jich ale o několik tisíc víc. Vzhledem k tomu, že zde byly knihy, které se například čtyřicet let nepůjčovaly, udělali jsme velkou obsahovou prověrku. Také jsem byli střediskovou knihovnou, kdy jsem měli od jednoho svazku třeba i šest knih. V těchto případech jsme ponechali například jen dvě,“ vysvětlila Jitka Prokopová s tím, že tato úprava byla nutná především z prostorových důvodů. „Proto jsme jsme pořizovali i nástavce na police. Navíc je zcela naplněný sklad,“ pokračuje vedoucí knihovny. „Nicméně, čtenáři, kteří pracují s on-line katalogem, tak si často tyto knihy vyberou. V tom případě jim je ze skladu rádi přineseme,“ uzavřela vedoucí komárovské knihovny Jitka Prokopová.

Obecní knihovna v Komárově je otevřená tři dny v týdnu. V pondělí od 12 do 17.30 hodin, ve středu od 8.30 do 11 a do 12 do 16.30. V pátek si zde čtenáři mohou půjčit knihu v době od 12 do 16 hodin.

V komárovské knihovně se také konají akce pro školáky, například pasování prvňáčků na čtenáře.