Cyklistům a chodcům bude u Berounky pod Tetínem sloužit nový most. Jedná se o nepohyblivý silniční most o jednom poli s dolní mostovkou v šířce 5,47 m, se šířkou asfaltové vozovky 3,5 m a délkou přemostění 13 m. Nosná konstrukce mostu bude spřažená ocelobetonová trámová prostá se dvěma plnostěnnými hlavními nosníky s dolní mostovkou. K využívání by měl být most otevřen v roce 2027 po dokončení modernizace železnice.

Původní silniční most zbourá Správa železnic při aktuální modernizaci trati. Následně postaví nový a bezplatně jej předá kraji. „Jedná se o mostní objekt, který bude sloužit výhradně pěším a cyklistům, s automobilovým provozem nepočítáme,“ upřesnil Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. „Součástí modernizace železnice jsou nově zřízené staveništní cesty, které vedou podél stavby, mezi řekou a železnicí. Správa železnic po ukončení stavby železnice umožní využití těchto cest pro zřízení stezky pro pěší a cyklisty a napojení tohoto nového mostu. Kromě toho stavbu mostu zaplatí,“ dodal Borecký.