„Rádi bychom dětem ukázali, že je možné volný čas prožít i jinak," prohlásila vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Hořovice Olga Kebrlová. Problémové děti pocházejí například ze sociálně slabších rodin, rodiče jim nejsou schopni zaplatit žádné kroužky. Podle zástupců městského úřadu se jedná i o děti, jejichž rodiče tráví velké množství času v zaměstnání.

A jak nyní hodlají Hořovičtí situaci řešit? Se zástupci Poradny pro občanství, občanská a lidská práva připravují 
v rámci komunitního plánování nízkoprahové centrum pro děti. „Pokud Poradna pro občanství, občanská a lidská práva získá potřebné finanční prostředky v rámci grantu, otevřeme toto centrum pro děti v budově městského kina," upřesnila Olga Kebrlová.

Hořovičtí by rádi stáhli děti z ulice pod dohled do budovy kina. Nízkoprahové centrum zde mají provozovat zástupci občanské poradny.
Nebude se jednat o jejich první projekt tohoto druhu, nízkoprahové centrum pro děti již provozují. A co děti v kině najdou? „Hlavně zázemí, kde budou moci hrát například šipky, nebo se věnovat jiným aktivitám," sdělila Olga Kebrlová s tím, že sociální pracovnice se pokusí děti motivovat k tomu, aby nevedly zahálčivý život. Navíc předpokládají, že se podaří s dětmi navázat bližší vztah a tak pomoci i při řešení závažných problémů, kterých ve městě není málo. 

Nízkoprahové centrum pro děti by mohlo být otevřené od jara příštího roku, a to v prostorách budovy městského kina. Podobná forma pomoci, ale velmi malého rozsahu, v Hořovicích již existuje. „Minimálně jednou za měsíc pořádáme ve Výtvarném ráji kurzy pro děti z problémových rodin. Nejdříve nebyl velký zájem, i rodiče jsme přemlouvali, aby tam děti poslali. Nyní to došlo do takového stádia, že dětí dochází kolem patnácti, a to je na jeden kurz příliš," připomněla za sociální odbor Olga Kebrlová.

Hořovický odbor sociálních věcí připravil v loňském roce i kroužek deskových her. Společně s výtvarným kroužkem se jedná o projekty, které nejsou finančně náročně a mají už své výsledky. Kurátorka děti při těchto projektech lépe pozná. Už to pro ně není jen úřednice. Hořovičtí očekávají, že ke zklidnění situace v Hořovicích přispěje i nízkoprahové centrum.