Zástupci města nyní připraví ve spolupráci se společností Statek Hořovice smlouvu o dlouhodobém pronájmu pozemku o ploše 3 300 metrů čtverečních za cenu 120 korun za metr čtvereční.

Dotace z evropských fondů

Město předpokládá, že získá na tuto akci dotaci z evropských fondů. „Podmínkou dotace je samozřejmě vlastnictví pozemku, nebo jeho dlouhodobý pronájem. Vzhledem 
k tomu, že termíny k podání žádosti o dotaci jsou poměrně napjaté, jedná se o konec ledna, zvolili jsme variantu pronájmu. Samozřejmě jsme si vědomi i toho, že lepší variantou by bylo vybudovat sběrný dvůr na pozemcích města, ale vhodný pozemek město nemá,“ konstatoval starosta Hořovic Jiří Peřina.

Jak dále uvedl, pořízení pozemku je procedura poměrně dlouhodobá a pokud by k ní Hořovičtí přistoupili, pravděpodobně by přišli o možnost čerpání této dotace. To jsou důvody, které vedly zástupce města k variantě dlouhodobého pronájmu. „Bývalý areál školního statku se nám zdá výhodný i z pohledu technického a z pohledu dostupnosti občanům města. Pronajímatel nájemní cenu obvyklou městu snížil o dvacet procent. A to ze 150 korun přibližně na 120 korun za metr čtvereční,“ upřesnil starosta Hořovic Jiří Peřina a vznesl domněnku, že se jedná o výhodnou cenu pro město.

Spolupráce s obcemi

V současné době najdou obyvatelé města sběrný dvůr na skládce, kterou provozuje společnost AVE. Podle Hořovických je to pro občany vzdálenější místo. A kdo by nový sběrný dvůr provozoval? Buď se uskuteční soutěž, nebo se provozovatelem stane město v rámci svých technických služeb. Místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík doplnil, že v rámci nového sběrného dvora se rozvíjí i meziobecní spolupráce. „Chceme, aby sběrný dvůr mohly využít i okolní obce," uzavřel Ondřej Vaculík s tím, že obce by přispívaly na provoz sběrného dvora. Tato spolupráce se teprve projednává, Hořovičtí už ale zájem obcí zaznamenali.