„Jsem velmi šťastný, že jsem to právě já, kdo je tím dalším, byť už dnes symbolickým purkrabím hradu Karlštejn. Kontinuální linie purkrabího Karlštejna nebyla přerušena od dob Karla IV. Je to pro mne velká čest a také ohromná zodpovědnost,“ uvedl ke své nové funkci současný kastelán Karlštejna Lukáš Kunst s tím, že začátek letošního roku je pro něho samotného velmi hektický.

„Připravujeme rozpočty i kulturní akce na letošní rok a dnes se zde konal velký mítink se všemi zaměstnanci. Inventury a faktické předání úřadu proběhlo už na sklonku loňského roku. Dnešní předání klíčů už bylo jen symbolické,“ konstatoval nový kastelán hradu Karlštejn.

Předešlý karlštejnský kastelán Jaromír Kubů získal za svou dlouholetou práci ocenění městyse Karlštejn. Nejvyšší ocenění, a sice Čestné občanství Karlštejna, získal Jaromír Kubů v historii obce jako první. Ve funkci kastelána skončil loni v prosince, a to po 31 letech. V roli kastelána starobylého českého klenotu pobýval na hradě možná déle než samotný Karel IV. Za tu dobu se střetl s mnoha významnými státníky, politiky a dalšími lidmi.

Stěhování a další povinnosti

V roce 2019 stráví na svém milovaném hradě ještě tři měsíce, ale ty budou vyplněné stěhováním a dalšími novými povinnostmi. „Z udělení Čestného občanství mám velkou radost. Bylo to pro mne nečekané a příjemné překvapení. Jsem velice rád, že zastupitelé Karlštejna po těch jednatřiceti letech, které jsem strávil prací pro hrad a pro obec, moji práci ocenili. Potěšilo mě to,“ uvedl bývalý kastelán Karlštejna Jaromír Kubů.

Dlouhodobá činnost a životní postoje Jaromíra Kubů mají nepochybně význam pro rozvoj městyse Karlštejn, jeho vnímání českou i zahraniční veřejností, uznání odborníků a pro zájem médií. „Je příkladem profesionála, který vtiskl svou osobnost do svého poslání a mimořádně tak prospěl karlštejnským občanům a obci samotné,“ poznamenal místostarosta Karlštejna Janis Sidovský.