Rodina žádala o změnu územního plánu kvůli svému projektu, který zahrnuje čtyřicet parcel, určené pro rodinné domy i veřejná prostranství mezi nimi. Za převedení zhruba 7,6 hektaru plochy ze současného nezastavěného území na pozemky k individuálnímu bydlení, nabídla městu darem přes třiaosmdesát hektarů lesů a zemědělské půdy.