V rámci participativního rozpočtu Středočeského kraje usiluje o finanční podporu celkem 126 nejrůznějších projektů. Mezi nimi jsou i tři přímo z Berouna. Týkají se především veřejné zeleně, ale také boje se suchem. V rámci celkového průběžného pořadí si berounské projekty nevedou vůbec špatně.

Zatím nejúspěšnější je projekt (průběžné 9. místo) s názvem Obnova berounských Brdatek, v rámci něhož se počítá s výstavbou tůní a lávek. Brdatka jsou navíc z přírodního hlediska cenou lokalitou kvůli výskytu ohrožených druhů. Projekt předložil spolek Berounská zeleň.

„Vizí autorů je „přírodní akvárium“, tedy místo kam by mohly školy, rodiny nebo kdokoli jiný chodit pozorovat volně žijící druhy v jejich přirozeném prostředí. Takové přírodní akvárium – tůně spojené haťovými lávkami – jsou atraktivní pro procházku už jen ze své podstaty, nabízejí pohled přímo pod hladinu a do nitra unikátního biotopu. Tůně i jejich okolí budou obsahovat řadu zajímavých původních, za normálních okolností však jinak přehlédnutelných rostlin,“ píše se o projektu na webu města Beroun.

Další projekt je opět z dílny spolku Berounská zeleň – jedná se o projekt Sadové úpravy podél ulice Plzeňská (zatím 19. místo).  Revitalizace parku Košťálka (49. místo) pak poslalo město Beroun.

Hlasovat můžete písemnou formou, ale také elektronicky na webových stránkách Středočeského kraje, kde zároveň najdete další podrobnosti včetně přehledu přihlášených projektů.

ANKETA DENÍKU: ČEŠI V POHYBU
Kvůli mezinárodní situaci letošní prázdniny strávíme převážně v Česku. Deník se rozhodl zjistit, jak chcete letošní dovolenou strávit právě vy a vaši blízcí. Do speciální ankety se zapojily již stovky čtenářů. Zúčastněte se také a pomozte nám zjistit, jak bude léto v Česku vypadat. Stačí do 20. května 2020 vyplnit anonymní formulář, který najdete na adrese www.cesivpohybu.cz.