Jsou stejní jako ostatní, mají rády sport, kroužky, cvičení. Přesto se v některých případech musí jen dívat, jak si jejich vrstevníci užívají a s nadšením vyprávějí o zážitcích právě z kolektivních sportů, kroužků a dalších zájmových činností. Řeč je o dětech z nízkopříjmových rodin. I když někteří rodiče z těchto rodin se snaží, aby mohli dopřát svému dítěti alespoň nějaké rozptýlení, na dražší sportovní či jiné vybavení jim nezbývá peněz. I proto před sedmi lety vznikl v Berouně projekt na podporu dětí právě z rodin, kde nezbývají peníze na volnočasové aktivity dětí.

„Projekt s názvem Sportovní stipendia města Beroun byl schválen v roce 2013 a první příspěvky byly vyplaceny v roce 2014. Od roku 2016 byl projekt rozšířen i na všechny zájmové volnočasové aktivity,“ sdělila, jak se projekt postupně rozšířil starostka města Soňa Chalupová. Vedení berounské radnice v letošním roce projekt znovu pozměnilo, ovšem podotknout že směrem k lepšímu. V obecně závazných zásadách pro poskytování stipendií na zájmové volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin byl uveden věk od třetí třídy. To se ale nyní mění. Nově mohou žádat o stipendia i rodiče dětí navštěvující první či druhou třídu.

„Požadavek na snížení věkové hranice vzešel od rodičů,“ doplnila informace starosta Soňa Chalupová s tím, že radní poupravili věkovou hranici vzhledem k tomu, že i děti z první třídy docházejí na zájmové aktivity a je dobré je podpořit.

Podle informací z berounské radnice se počet podpořených dětí se pohybuje v rozmezí deseti až šestnácti dětí za rok. „Městu se daří v rozpočtu vyčlenit částku, která uspokojí všechny zájemce. Pro letošní rok je vyčleněno 45 tisíc korun,“ řekla starostka Berouna.

I když v letošním roce město Beroun neuspělo s žádosti o dotaci na pořádání tábora pro děti z nízkopříjmových rodin, město jej nakonec uskuteční. Pro zmíněné děti je to totiž velmi často jediné zpestření o letních prázdninách. „Tábora se účastní děti z Berouna a Hořovic. Po loňské zkušenosti, kdy jsme neměli jistotu, zda dotace opravdu bude, jsme se dohodli, že tábor bude pořádán i v případě neobdržení dotace, což je případ letošního roku. V současné době pracujeme na přípravě a doufáme, že nám ho protikoronavirová opatření nezruší,“ dodala starostka.

Podobné tábory pořádá pro zmíněné děti i sousední město Rakovník. Ve Slaném naopak v minulých dnech spustili speciální webové stránky s ucelenými informacemi zejména pro ohrožené rodiny a děti. Na stránkách najdete ucelený přehled místních služeb, institucí a organizací podporující děti a rodiny a také informace, kde v případě potřeby vyhledat pomoc. „Webová stránka poskytuje zároveň místo pro „síťování“ nebo také propojování a aktivní spolupráci lokálních aktérů ohledně komunitních akcí, nových projektů, článků a trendů v oblasti péče o ohrožené děti,“ řekla Klára Ščurková, koordinátor služeb pro ohrožené děti a rodiny z Městského úřadu Slaný.