Jeho členové dělají vše proto, aby přispěli k obnovení a udržování regionálních kulturních slavností a k zachování a obnovování lidových tradic v obci. V současné době je předsedou občanského sdružení Štěpánka Landová.

Vaše občanské sdružení vzniklo v roce 2001, to znamená, že v příštím roce vás čeká oslava kulatého výročí. Vašemu občanskému sdružení bude patnáct let.
Ano, je to tak. Během těch uplynulých let prošlo naše občanské sdružení určitým vývojem a dá se říci, že se v něm udrželi ti nejzdatnější. Ti, co mají chuť něco dělat a naše sdružení táhnout dál. Těch, co byli v občanském sdružení od samého začátku, už moc nezůstalo.

Kolik vás nyní v něm pracuje?
V takové té naší pevné základně je nás tak do deseti. Myslím, že asi osm. Vždycky někdo noví přibude, pak zase někdo odpadne. Já sama jsem do občanského sdružení přišla až v roce 2006.

Vaše občanské sdružení vyvíjí hodně aktivit. V obci pořádáte spoustu akcí, vymýšlíte i nějaké nové a nebo zůstáváte už jen u těch zaběhlých a osvědčených?
Dříve jsme jich pořádali opravdu hodně. Od některých z nich jsme proto upustili a děláme jen ty tradiční. Ty, které nám v obci udrží staré tradice. Ale i tak jich je až dost.Patří k nim Masopust, Vynášení smrtky ze vsi, Dýňování, Mikulášskou, Živý Betlém i Dětský karneval .

Které jste museli vypustit?
Na jaře jsme vždy pořádali akci pro děti Zasaď semínko a nebo Otevírání studánek. Tak tyhle akce jsme museli zrušit. Pořádali jsme i dvoudenní výlety, které už také neorganizujeme. Ale také jedna nová akce nám přibyla. S myslivci jsme v loňském roce poprvé pořádali Den s myslivci a budeme ji připravovat i letos.

Jak se vám spolupracuje s obcí a ostatními organizacemi?
V tom minulém a současném volebním období je spolupráce s obcí vynikající. Obec naši činnost podporuje a nás tak práce těší.

Která z těch vašich akcí je mezi obyvateli Otročiněvsi asi nejoblíbenější?
Dospělí lidé mají asi nejraději Masopust. Ten letos pořádáme už podeváté. Příští rok by tak měl být už jeho desátý ročník. Děti si zase oblíbily Dýňování a Dětský karneval. No a pak nesmím zapomenout na Živý betlém. Na ten se každoročně těší celá naše obec. To je ale akce, která je už známá po celé České republice. Sjíždějí se nám na ni lidé ze všech koutů republiky a obecní náves, kde se koná, je vždy plná lidí.