Už tradičně se při příležitosti státního svátku Dne české státnosti sešli v sále černošického Clubu Kino zástupci černošických spolků a organizací, aby si popovídali, něco víc se o sobě vzájemně dozvěděli a také se i trochu společně pobavili. Letos bylo jejich setkání výjimečné, neboť starosta města Aleš Rádl předal čestná občanství vzácným hostům, paní Katherině Holzheuer a panu Wolfgangu Pavlovi z partnerského města Gerbrunnu.

Černošice udělily čestná občanství na návrh členů černošického Spolku pro partnerství evropských měst, který s obyvateli Gerbrunnu udržuje dlouhodobé přátelské vztahy.

Katherina Holzheuer i Wolfgang Pavel stáli na samém počátku partnerství Gerbrunnu a Černošic. Aktivně se zúčastňovali a stále zúčastňují všech společných akcí. Jsou organizátory vzájemných návštěv, mnohokrát o našem městě publikovali nejen v gerbrunnském tisku.

Katherina Holzheuer se narodila v roce 1941 v Poznani. Otec se narodil v Petrohradu, odkud jeho rodina uprchla před komunismem na západ Evropy. Rodiče Katheriny žili ve východní části rozděleného Berlína, pak v západoněmeckém Rheinlandu. Katherina vystudovala školu pro knihovníky. Díky znalosti ruštiny a polštiny získala místo v mnichovském obchodě s knihami, který ji vyslal do Prahy. Tehdy se do krásného města zamilovala a stále se sem vrací. Mnoha svým gerbrunnským přátelům také pomohla Prahu a posléze i Černošice „objevit“. Katherina se zasloužila o vznik Pražského literárního domu autorů německého jazyka, jemuž darovala mnoho knih ze své rozsáhlé sbírky. close zoom_in

Wolfgang Pavel se narodil v roce 1939 v Brémách v severním Německu, dětství prožil v Gdaňsku. Konec války zavál jeho rodinu do lázní Kissingen, poblíž švýcarských hranic. Tam chodil malý Wolfgang do školy. Byly to časy plné strádání, které trvaly až do doby tzv. německého hospodářského zázraku. Následovala studia matematiky a fyziky na vysoké škole ve Würzburgu, kde se Wolfgang zabýval vědeckou prací nové výpočetní techniky a programování. V posledních letech tu přednášel matematiku pro studenty z jiných oborů.