Jedenáct členů již existujícího svazku obcí Region Dolní Berounka a společně s nimi dalších pět založilo nový Dobrovolný svazek obcí (DSO) s názvem Poberounské odpady. Jednotlivé obce, které do svazku vstoupily, mají více než 27 tisíc obyvatel a jedná se o Černošice, Všenory, Dobřichovice, Lety, Karlík, Řevnice, Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň, Karlštejn, Srbsko, Tetín, a dále Třebotov, Liteň, Koněprusy, Svinaře a Skuhrov.

Smyslem nově založeného DSO je zřízení a provozování vlastní společnosti, která bude komplexně řešit problematiku odpadového hospodářství. Podle Petra Webera, místostarosty městyse Karlštejn a prvního ustaveného statutárního zástupce DSO, se jedná o klíčový krok směrem k odpovědnému a racionálnímu odpadovému hospodářství, jehož náklady obce potřebují mít více pod kontrolou.

„Platby za svoz a zpracování odpadů se neustále zvyšují a bohužel to bude pokračovat – rostou náklady i poplatky. Jako řádní hospodáři chceme dohlédnout na to, aby dopady zdražování na naše obce byly v budoucnosti co nejmenší,“ uvedl Weber.

Práce jeskyňářů na uzávěru jeskyně
Jeskyňáři uzavřeli jeskyně v Českém krasu. Po bezohledných lidech uklízejí odpad

Starosta Černošic Filip Kořínek, který je taky členem přípravné skupiny, doplnil: „Svoz a zpracování odpadu je služba, kterou si mohou obce zajistit samy, místo aby ji outsourcovaly komerčním společnostem. V oboru bohužel není konkurence, která by nám spolehlivě zajistila dobré podmínky“.

„S novým zákonem o odpadech musí obce mít co nejpřesnější informace o hmotnosti jednotlivých druhů odpadu, aby byly schopné uřídit náklady. Svozové firmy bohužel tyto informace velmi nerady předávají. Odpadový zákon také zavedl limity množství směsného odpadu ukládaného na skládky. Potřebujeme proto pracovat s přesnými údaji, abychom mohli uplatňovat slevu na poplatku za skládkování,“ vysvětlila Barbora Tesařová, starostka obce Lety.

Kam se bude odpad vozit, je ještě předmětem budoucí dohody. „Ohledně koncovek aktuálně jednáme s několika zařízeními, kam budeme odpad odvážet. Finální smlouvy budou uzavřeny po výběru ředitele svozové firmy. Více informací bohužel nemohu v této chvíli poskytnout,“ řekl dále Petr Weber.

Před kontaktním místem společnosti ČEZ v Berouně v pondělí 18. října 2021.
I v Berouně si bývalí klienti Bohemia Energy spěchali zajistit nového dodavatele

DSO Poberounské odpady v nejbližší době zvolí své předsednictvo, učiní kroky k založení komunální společnosti POBERO, s.r.o. a vypíše výběrové řízení na výkonného ředitele společnosti. Ta bude odpad z členských obcí svážet od 1. července příštího roku.

Podle poskytnutých informací by na obyvatele členských obcí změna neměla mít bezprostřední dopad. „Jen budou odpad svážet nová vozidla, pod značkou POBERO. Každá obec může nadále mít vlastní systém, co se týče frekvence svozu, typu nádob a struktury poplatků, které platí její obyvatelé,“ uzavřel Weber.