Většina menších obcí a měst uzavírá každoročně veřejnoprávní smlouvu s městem Beroun. Na jejím základě pak úředníci městského úřadu na sebe přebírají povinnost řešit přestupky obyvatel těchto obcí. Za tuto službu obce městu platí. „Za loňský rok jsme z rozpočtu města uvolnili na tuto službu necelých osmadvacet tisíc korun,“ upozornil místostarosta Králova Dvora Petr Vychodil. Na přestupkové komisi Městského úřadu v Berouně bylo za toto období projednáno celkem 92 přestupků občanů Králova Dvora. „Pokuty, které komise udělila byly ve výši bezmála pětadvacet tisíc korun,“ informoval místostarosta Králova Dvora. Podle jeho vyjádření je daleko lepší, když problémy místních občanů, řeší někdo, kdo je nezná. „Kdybychom měli v našem městě, kde se téměř všichni dobře známe, vlastní komisi, nebylo by její rozhodování jednoduché. Kromě morálního hlediska je pro nás uzavření smlouvy s Berounem výhodnější i po finanční stránce. Nemusíme tak platit finanční náklady za služby právníka,“ vysvětlil Petr Vychodil.

Za každý projednaný přestupek, který je ukončen rozhodnutím, platí Králův Dvůr městu Beroun poplatek 500 korun. „V ostatních případech platí město pouze dvě stě korun,“ poznamenal Vychodil.

Přestupková komise Městského úřadu v Berouně neřeší pouze stížnosti a problémy občanů. Na starost má i projednávání případů méně závažné trestné činnosti, kterou policie vyhodnotí jen jako přestupek. Patří mezi ně například drobnější krádeže v obchodech. Způsobená škoda nesmí přesáhnout pět tisíc korun. „Za loňský rok bylo na Městském úřadu v Berouně projednáno celkem dva tisíce sto čtyřicet přestupků,“ upozornila vedoucí správního odboru Městského úřadu Beroun Ladislava Šlemínová. Nejvíce projednaných přestupků bylo z odboru dopravy a správního. „Většinou to byly dopravní nehody, dálniční známky a problémy občanského soužití. Tam patří například fyzické napadení, nadávky i krádeže,“ vysvětlila Ladislava Šlemínová.

Smlouvu s Městským úřadem v Berouně má na vyřizování přestupků i obec Nový Jáchymov. „V loňském roce byly v Berouně řešeny tři přestupky, které se týkaly našich občanů. Obec za ně zaplatila asi osmnáct set korun. Koho se přestupkové řízení týká, zjistíme ale až na konci roku, když nám pošlou z Berouna vyúčtování. My máme přehled pouze o případech, které na přestupkovou komisi posíláme sami. To jsou většinou spory mezi občany,“ vysvětlila starostka Nového Jáchymova Iva Kinclová.