Na investiční akci, která si vyžádala celkové realizační náklady ve výši 1 884 019 korun, obec získala dvě dotace. Jednu  z Havarijního programu Ministerstva kultury České republiky a druhou z fondu kultury a obnovy památek z rozpočtu Středočeského kraje.

„Z havarijního programu ministerstva kultury jsme dostali 180 tisíc korun. Z rozpočtu Středočeského kraje jsme získali 233 534 korun," uvedla starostka obce Nižbor Kateřina Zusková.

Nižborský zámek obec odkoupila od státu v roce 1996. Takže ho vlastní už dvacet let. Od té doby  každoročně investuje do jeho oprav. Za tu dobu se tak zchátralý zámek změnil k nepoznání.

„Obec si tehdy na svá bedra vzala velmi nelehký úkol, ale vzhledem k historické hodnotě objektu jsme to považovali za naší povinnost. Pokud bychom tak neučinili, tak by dnes zámek byl v některých částech, které byly staticky nejvíce narušeny, již ruinou schovanou v náletových dřevinách. Ty jej kdysi vydatně obrůstaly," říká k odkoupení zámku starostka Nižboru Kateřina Zusková.

Během uplynulých dvaceti let tak obnova nižborského zámku spolykala desítky milionů korun. Hodně jich bylo z různých dotací. Největším vítězstvím pro obec Nižbor bylo rozhodnutí o umístění Informačního centra Keltů a sídla Ústavu archeologické památkové péče Středních Čech do objektu nižborského zámku. Díky tomu v roce 2003 Středočeský kraj investoval peníze do rekonstrukce celého paláce. V roce 2004 pak bylo v zámku slavnostně otevřeno Informační centrum.

Obci se tak podařilo zdevastovanou historickou památku opravit a staticky zajistit spolu s kostelem Povýšení sv. Kříže, který je v areálu zámku. Kdo nižborský zámek neměl ještě příležitost navštívit, může tak učinit na Štědrý den, kdy se zde koná půlnoční mše svatá za doprovodu varhan a písní.