Během letních prázdnin 
v loňském roce obec rekonstruovala budovu místní mateřské školy a o těch letošních na ní nechala díky přidělené dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst vyměnit střešní krytinu.
Na rekonstrukci střechy mateřské školy se vedení obce podařilo získat prostřednictvím dotace milion sto sedmnáct tisíc korun.

Mezi investiční akce, na které se Kublovským podařilo získat pro změnu dotaci z Regionálního operačního programu Středních Čech patří rekonstrukce některých částí kublovských komunikací. Obec na jejich opravu získala až osmdesát procent uznatelných nákladů. Kublov si na rekonstrukci místních komunikací naplánoval investici 
v celkové výši 4 598 456 korun.

Na rekonstrukci pomníku hudebního skladatele a pedagoga Josefa Leopolda Zvonaře, který se v Kublově narodil a jehož pomník stojí v parku před místní školou, přišla do Kublova dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek.

Obec na opravu litinového pomníku dostala dotaci ve výši 150 tisíc korun.