Společně s kanalizací budou bavoryňští stavět i čistírnu odpadních vod.

Na investiční akci s předpokládanými realizačními náklady ve výši necelých 25 milionů korun, Bavoryně získala dotaci z ministerstva životního prostředí, a to ve výši 69 procent uznatelných nákladů.

„Dotace z ministerstva zemědělství nám ale pokryje jen část nákladů, proto sháníme další zdroje, s jejichž pomocí bychom tuto rozsáhlou investiční akci celou ufinancovali. V lednu jsme podali žádost 
o dotaci ve výši 2,8 milionu korun na Středočeský kraj 
v rámci Programu 2016 z Fondu životního prostředí a zemědělství a také jednáme 
o úvěru," uvedl starosta Bavoryně Jan Nedvěd s tím, že jednání o úvěru nejsou prozatím úspěšná. O dotaci ze Středočeského kraje už bavoryňští žádali v loňském roce, ale jejich žádost neprošla.

„Letos jsme to zkusili znovu. Třeba budeme mít více štěstí. Vzhledem k finanční náročnosti celé stavby se naší obci hodí každá koruna," poznamenal Jan Nedvěd.

V rámci rozpočtu má Bavoryně se 194 trvale žijícími obyvateli našetřeno kolem 1,2 milionu korun. Závazek obce na spolufinancování výstavby kanalizace je ale minimálně pět procent z celkově uznatelných nákladů.

Obec má už vybraného dodavatele stavby, kdy ale s výstavbou kanalizace začne, zatím starosta neví.
„Chtěli bychom začít letos, ale vše záleží na tom, jak se nám podaří zajistit všechny potřebné finanční prostředky," dodal Jan Nedvěd.