Zatímco loni byly věnovány osmičkovým výročím (1848, 1918, 1938, 1948, 1968), letos jsou pro návštěvníky připravena rozmanitá témata od historie přes politologii a architekturu až po biologii. Budou zaměřené na kroniky, lidové stavitelství, evoluce, velká hospodářská krize, listopad 1989.

První z cyklu přednášek už má muzeum za sebou. Přednášku na téma Kroniky a kronikářství raného novověku na Berounsku vedla Marie Tošnerová a účastníci se dozvěděli vše o regionální kronikářské produkci v 16. – 18. století.

„Často zazněly informace, které vyvolávaly smích či dojem, jako by byly přejaty ze současného tisku. Přednášející např. přečetla záznam z berounské kroniky, ve kterém si místní farář stěžuje, že učitelé u školy v těsné blízkosti kostela chovají drůbež a dobytek, který znečišťuje blízký krchov (hřbitov). Citován byl také případ berounské měšťanky, která v 16. století žádala o rozvod se svým manželem, který ji opakovaně fyzicky napadal – rozvod byl dobovými autoritami zamítnut s poznámkou, že pokud ji manžel nezchromil, nemá si nač stěžovat,“ uvedl za Muzeum Českého krasu v Berouně Vlastimil Kerl s tím, že dříve se do kronik dávaly i takřka bulvární záznamy o nevěrách.

„Nevěrníci byli veřejně trestání, ženy přísněji než muži, uveden byl dokonce i případ, kdy byla nevěrná žena popravena zahrabáním zaživa. Pozornost vyvolávaly také sňatky s výrazným věkovým rozdílem, které obzvláště v případě, že se jednalo o svazek mladého muže a starší ženy vyvolávaly velké pohoršení,“ popsal Vlastimil Kerl.

Cyklus Setkávání v muzeu se koná s finanční podporou města Berouna vždy ve čtvrtek od 18 hodin.