Jediný, kdo reagoval, byl senátor Jiří Oberfalzer s omluvou, že již má předem zadané termíny. I to je svým způsobem ukázkou, jak aktuální a živé téma tato naše minulost stále je – přes všechny snahy ji tabuizovat či ji prezentovat „k obrazu svému,“ uvedl jeden z organizátorů akce Jan Šinágl.
Pořadatelé akce chtějí touto cestou poděkovat kastelánu hradů Žebrák a Točník Petru Zemánkovi, který odvedl hlavní kus práce spolu s občanským sdružením Nudle.

„V jedné větě vyslovil podstatné - oslovil nás všechny. Věřím, že se podaří sehnat alespoň část vynaložených finančních nákladů, aby pan Zemánek a občanské sdružení nemuseli nést všechny náklady sami. Bylo by symbolické, kdyby se na úhradě mohli rovným dílem podílet jak Loděnice, Vráž, tak i město Beroun,“ doplnil Šinágl.

Přejme si, aby se toto místo stalo zastavením, kde bychom si každý rok na 8. května připomínali část naší nedůstojné minulosti, v zájmu obnovení zpřetrhaných vztahů mezi lidmi, kteří spolu žili po staletí a kteří si mají nepochybně – i přes válečnou tragédii – stále co říci a vzájemně se obohacovat.
Stačí jen začít vzájemně komunikovat a umět si naslouchat,“ doplnil Jan Šinágl.
Jak připomněli účastníci Kříž byl vztyčen v místech, kde 8.5. 1945 bylo zavražděno 18 loděnických a vrážských Němců a 1 Čech během pochodu do sběrného tábora v Berouně.

„Důvodem lynčování a smrti obětí byla obava loděnických kolaborantů z výpovědi obětí před berounským soudem.
Svěcení kříže předcházel symbolický pochod obětí z Loděnice přes Vráž ke kříži. Každý z účastníků nesl na svých prsou vizitku se jménem oběti,“ uvedl organizátor akce Petr Zemánek.

Celou trasu absolvoval i Rudolf Bělohoubek (75 let), syn zavražděného Rudolfa Bělohoubka (šel pod vizitkou svého otce) a Karel Paták (77 let), jemuž pouze záškrt zabránil, aby se se svou maminkou se nestal účastníkem masakru.
Děkujeme majitelce pozemku za možnost památník obětem vybudovat.