Konkrétně cestujících vlakem, kteří místo využívání podchodu si zkracují cestu po kolejích. na Prahu a na Lochovice.

„Tato zkratka je občany používána velice často. Chůze v kolejišti je zakázaná a vzhledem k frekvenci a rychlosti vlaků velmi nebezpečná. Apelujeme na rodiče dětí, aby je řádně poučili. Dbejte na svou bezpečnost," obrací se na veřejnost vedení obce i policie. (plš)