Hořovičtí se nechtěli pustit do rekonstrukce komunikace ještě před dokončením stavebních prací, které zde probíhaly. Riziko, že by technika nový povrch poškodila, bylo příliš vysoké.

Nyní se obyvatelé Rpetské dočkali. V současné době zde probíhá rekonstrukce jednoho úseku. Hořovičtí se navíc na poslední chvíli rozhodli, že společnost, která zde úpravy zajišťuje, provede obnovu i zbývající části, a to od křižovatky s ulicí Šípkovou až po hranici s katastrálním územím obce Rpety. Jde o napojení na silnici do Rpet, na které je nový asfaltový povrch již položený.

Zástupci města se tak rozhodli na základě několika přijatých nabídek. Nejvýhodnější přišla právě od společnosti, která nyní ve Rpetské ulici působí. „Je to dané tím, že všechny výrobní kapacity má tato firma na místě," zmínil místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík.

Podle starosty Jiřího Peřiny je tato akce výhodná nejen z hlediska výše zmíněné cenové nabídky, ale i z hlediska vývoje ekonomické situace. „Tím jak se vyvíjí daňové příjmy města, zbývají nám na tuto akci finanční prostředky," uzavřel Jiří Peřina.

A kolik Hořovičtí za opravu Rpetské zaplatí? Za obnovu nyní doplněného úseku jeden milion korun. V současné době upravovaná část vyjde přibližně na čtyři miliony.