„V současnosti neevidujeme v povodí Berounky žádný stupeň povodňové aktivity. Je možné, že místně může dojít k mírnému vzestupu hladin vodních toků, ovšem zatím bez výraznějších problémů. Aktuální hydrologická předpověď nesignalizuje dosažení stupňů povodňové aktivity,“ řekl mluvčí Povodí Hugo Roldán.