„Obec ve spolupráci s naším spolkem, Komunitní centrum Koněprusy a Bítov, uspořádala slavnostní odpoledne, na které jsme pozvali kromě místních a veřejnosti i všechny, kdo se jakkoliv podíleli na zdárném dokončení projektu. Přítomni tak byli jak zástupci sponzorských organizací a jednotlivců, tak i firmy, které s uskutečněním pomáhaly,“ uvedl člen spolku Libor Kašička, který zároveň působí jako kronikář obce.

Přestřižení pásky

Slavnostní otevření oficiálně začalo ve 14 hodin a hudebně jej doprovodila tetínská skupina Pohodáři. Na úvod se ujal slova další z členů spolku Lukáš Trögler, který zde taktéž strávil stovky hodin práce. Ve své krátké řeči stručně shrnul dvouletou historii přeměny prostoru ze zapomenutého zarostlého smetiště v historicky-technické zajímavé místo a poděkoval všem, kteří se na ní podíleli.

Následoval proslov místostarostky obce Koněprusy Stanislavy Králové, v němž ocenila práci nadšenců a poděkovala jim za jejich nezdolný zápal pro dobrou věc. Farářka Církve československé husitské Jana Šmardová Koulová ze Tmaně ke konci úvodní části pronesla krátkou modlitbu s požehnáním místu a lidem, kteří jej vybudovali. Nato starosta Koněprus Radek Havlíček slavnostně přestřihl pásku a tím tak oficiálně celý areál otevřel.

Následovat má restaurování

Pro koněpruské nadšence však sobotním odpolednem jejich práce ještě zdaleka není u konce. Zpřístupnění areálu bylo jen dokončením plánované první etapy celého projektu. Nyní je čeká nelehký úkol, a to získat nemalé finanční prostředky potřebné k tomu, aby vlastní objekt pece mohl být odborně zrestaurován. Jedná se přitom o jedinou technickou památku původní pece tohoto typu na Berounsku a pravděpodobně v celém Česku.

„Jde o velmi cennou památku, takže se renovace musí ujmout skutečně specializovaná firma a náklady na ní jsou předběžně odhadnuty na několik set tisíc korun,“ upřesnil Kašička s tím, že se v této souvislosti chystají vypsat veřejnou sbírku.