Cvičení bylo mimo jiné zaměřené na připravenost krizového štábu v terénu. Aktivně se do něho zapojila také městská policie, která kontrolovala zaparkovaná vozidla, která by narušila cvičení. Pracovníci Vodovodů a kanalizací Beroun simulovali čerpání vody a prověřili funkčnost hradidlového uzávěru. Cvičení protipovodňové ochrany se letos uskutečnilo dvakrát. V dubnu se konal nácvik zahrazení horních a dolních branek.