Na děti čekal pestrý program, který zahájilo divadélko Na rohu u nás, dále si děti vyzkoušely malování na sklo. V prostorách, kde jindy probíhají různé workshopy, si mohli děti či dospělí návštěvníci u malé sklářské pícky vyzkoušet foukání do sklářské píšťaly.

Po celý den bylo příchozím k dispozici bohaté občerstvení, kolotoč, tradiční malování na obličej a další dětské soutěže. Kdo z příchozích měl zájem, mohl si domů za velice příjemné ceny zakoupit zajímavý sortiment výrobků, které se ve sklárně vyrábějí.

Pavel Paluska