V Národní přírodní rezervaci Koda tak byl vidět hezký kontrast ustupující zimy a probouzejícího se jara, kdy zmrzlé kouty střídaly životem pučící ostrůvky v jinak ještě podřimujícím lese v okolí Kodských kaskád.

Oblast Koda byla vyhlášena národním parkem už v roce 1952 a její rozloha činí bezmála 464 hektarů. Jde o jednu z nejstarších chráněných území v Chráněné krajinné oblasti Český kras. Při návštěvě území je nejlepší vyrazit ze Srbska od železniční zastávky po žluté turistické značce proti proudu Kodského potoka na konec osady, odkud se lze po žluté značce dál vydat až ke Koněpruským jeskyním nebo po modré do Tetína.