„Modernizaci se nám podařilo realizovat s více než týdenním předstihem, což nám umožnilo již v průběhu víkendu ve dnech 25. a 26. září demontovat dopravně inženýrské opatření,“ upřesnil mluvčí. Od pondělí 27. září je tak celý plně průjezdný.

Práce na úseky byly zahájeny v prvním týdnu v dubnu a vzaly celkem pět měsíců, kdy se zmodernizovalo celkem 17 kilometrů dálnice.

„Na dotčeném úseku vzniklo v uplynulých měsících devět nových přejezdů středového dělícího pásu v délce 120 až 135 metrů v závislosti na směrových poměrech dálnice. Ty v budoucnu umožní flexibilnější vedení dopravy v případě jejího omezení v důsledku oprav nebo dopravní nehody. A především došlo k výměně starých svodidel středového dělícího pásu za nová ocelová a oboustranná svodnicového typu s úrovní zadržení H3,“ vysvětlil Buček.

Rekonstrukce proběhla ve dvou etapách, kdy ta první byla ukončena již na začátku srpna. Jednal se o úsek na 31. a ž 41. kilometru. Druhá etapa se týkala úseku na 41. až 47. kilometru. Celkové náklady se vyšplhaly na 100,5 milionu korun.