Návrší Zlatý kůň je od roku 1972 vyhlášenou národní přírodní památkou, která je domovem například netopýra velkého či jeho kriticky ohroženého bratrance vrápence malého. Místo je i významným paleontologickým nalezištěm. Celá oblast zabírá kole 38 hektarů a protíná ji naučná stezka. Ta vede nad Koněpruskými jeskyněmi, jež jsou nejdelším jeskynním systémem v Čechách.

Procházka nabízí nádherné výhledy do okolní krajiny, včetně výhledu na neméně úchvatný vápencový lom Čertovy schody na jižní a západní straně od Zlatého koně. Naučnou stezku si lze prodloužit východně přes silnici do bývalého lomu Kobyla, který je nyní vyhledávanou oblastí jak k rekreaci, tak i ke sportovnímu lezení.