„Málo lidí si správně tipne, že jde o ovce. Jde o základ našeho stáda,“ říká předseda Berounské zeleně Václav Kovář. „Máme je zde, protože se pomocí jejich pastvy snažíme co nejvíce podpořit stepní biotop, který se v tomto místě nachází, a tím i druhy, jež jsou na ně navázané,“ vysvětluje.

Tráva spásaná ovcí kamerunskou má tedy na Třešňovce podpořit návrat původních druhů, které zde rostly. „Když se území, která jsou takto dlouho zarostlá dominující trávou, tímto způsobem vypasou zvířaty, je zde velká pravděpodobnost, že se probudí původní semenná banka. Tím pádem dostanou šanci růst rostlinné druhy, které jinak nemají šanci uspět,“ vysvětluje Kovář s tím, že je na biotop Třešňovky navázána i řada vzácných živočišných druhů. Probíhající obnova má tak podpořit jejich výskyt.

Vypásání lze kombinovat i s ručním kosením. Na Třešňovce se spolek snaží obnovit takzvaný bezlesý typ krajiny, jenž je specifický travnatými porosty se solitérními stromy nebo keři a který je v Česku spíše na ústupu.