Od rána byla otevřena výstava v budově základní školy. Jednalo se především o historické fotografie. Jednotlivé panely přibližovaly život jednotlivých spolků, školy, zámku, kostela, železnice, výstavby různých objektů, ale i významné události a všechny částí Lochovic včetně Kočvar, Netolic, Obory, ale i papírny s Lopatárnou. Přestože se jednalo o vzdálenější minulost, prohlíželi si snímky s velkým zájmem i mladí lidé. Nechyběly komentáře typu: „Hele, to je táta … “

Druhá výstava byla ke shlédnutí v budově lochovického zámku. Ta se týkala výročí hasičů. I zde dominovaly fotografie, ale všude kolem nich bylo hasičské vybavení a oblečení, poháry a další ceny ze soutěží, prostě vše hodnotné, co členové hasičského sboru za dlouhá desetiletí nasbírali, a co se dochovalo do dnešních dnů. Na vnitřní expozice navazovala i venkovní, na níž se představila technika od ruční hasičské stříkačky až po současná vozidla. Zdese také odehrávaly v odpoledních hodinách dynamické ukázky činnosti hasičů.

V průběhu dne byly položeny květy na hřbitově i k památníku padlým bojovníkům z první i druhé světové války na prostranství před školou.

Na své si však přišli i příznivci kultury. Na pódiu v areálu školy jako první vystoupili členové kapely Podbrdská sešlost, před polednem je vystřídala dívčí taneční skupina Colorky se svým moderním repertoárem. Odpolední program zahájil svým obsažným vystoupením o historii Lochovic starosta Jaroslav Křivánek. Velké množství informací bylo jistě zajímavé pro posluchače všech generací a to nejen pro obyvatele obce, ale i pro nás, návštěvníky. Nezapomněl poděkovat obyvatelům za podíl na rozvoji obce, ale také organizátorům oslav.

Po starostovi následovala Hořovická muzika se svými sólisty a moderátorem Karlem Vydrou. Dlouho potom si ještě mohli účastníci posedět ve stanu při produkci lochovické hudební skupiny VaVaBand pod vedením Vavřince Mařáka.

Miroslav Maršálek