„Neděle na prosluněném Husově náměstí probíhala tak, jako každá jiná, až do okamžiku, kdy byl nedaleko kašny vztyčen tramvajový sloupek s jízdním řádem. První kolemjdoucí si hned v jízdním řádu přečetl, že vše vypukle ve 14 hodin, kdy budou všichni zase netrpělivě příjezd tramvaje očekávat. Akci pořádáme již dvacátým rokem,” uvedl hlavní pořadatel Patrik Pařízek.

V dobovém oblečení

V tento čas se postupně z okolních kaváren a hospod začali scházet lidé ve slavnostním oblečení z doby počátku 20. Století. Akci spolupořádá Muzeum Českého krasu, které poskytlo prostory, a před nímž se taktéž začaly vytvářet hloučky lidí v dobových outfitech. Jakoby se část náměstí proměnila ve film pro pamětníky.

„Mnozí byli rádi, že se po dvouleté odmlce opět setkávají. To už si ale v prostorách muzea rovnali slavnostní uniformy berounské elektrické dráhy řidička, tedy osoba řídící drážní vozidlo na dráze tramvajové a průvodčí. Směrem od nádraží přišli i někteří mladší účastníci se šviháckým motýlkem nebo apartním kloboučkem,” popsal přípravy pořadatel.

Ilustrační foto.
Střetů tramvají s chodci ubývá, za dva roky jejich počet klesl skoro na polovinu

Nato se průvodčí cestujícím omluvil za zpoždění tramvaje, která by měla každou chvíli dorazit. Jenže opět nepřijela. Zklamaní, ale zároveň spokojení účastníci si na závěr odnesli pamětní placku Elektrických drah Beroun.